БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

Кои сме ние

Българска асоциация на зъботехниците е наследница на Централното зъботехническо професионално сдружение, създадено през 1910 г.

Асоциацията е съсловна организация на зъботехниците в България, създадена след промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и на помощник- фармацевтите обнародван в ДВ, бр. 91 от 2018 г.

Учредителния Конгрес на Българската асоциация на зъботехниците се състоя на 31.05.2019 г. в София.

Българската асоциация на зъботехниците има за цел да представлява и защитава професионалните права и интереси на своите членове.

28
1600
8000
80000

Кой членува в организацията?

В организацията членуват всички завършили специалност „Зъботехника“ в България или в чужбина.

Задайте ни въпрос

Относно организацията, членство и връзка с регионалните колегии.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Ръководство