Обща информация

Офисът в София е открит през 2019 г. Работното време е от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа. Може да свържете с нас по телефон или да ни изпратите съобщение по имейл.

Контакти

Адрес

ул. „Бачо Киро“ 39, ет. 2, София 1202

Телефон

+359 88 … ….

Структура

РК София

Георги Дулев

Председател

РК София

Име

Зам. председател

РК София

Име

Секретар

Обучения и курсове

В момента можете да се свържете с нас по отношение на следните налични курсове:

  • Курс 1
  • Курс 2

Новини

Документи

  • Документ 1
  • Документ 2
  • Отчет 1
  • Отчет 2