След дълги години се създаде възможност за създаване на съсловна организация на БАЗ чрез регламентиране в закона ЗСОМСААМСЗЛФ, публикувано в държавен вестник. Зъботехниката влезе в групата на регулираните професии.

Comments are disabled