В следствие на предходните и заключителни разпоредби на закона РЗИ свикаха и проведоха учредителни събрания в 28 региона, на които бяха избрани ръководства на Регионалните колегии и делегати за националния конгрес.

Comments are disabled