На откриването на централен офис София на ул. „Бачо Киро“ №39 присъстваха членове на регионалните колегии. Офисът е с представителна функция на асоциацията локацията има и друга символика – сградата е била дом на един от първите дипломирани зъболекари, д-р Елмазов. Офисът се споделя от Ръководството на националния съвет и Софийската регионална колегия. Локацията е подбрана да е в близост до администрацията и да улеснява работния процес на асоциацията и работата и с институциите.

Comments are disabled