Отчет на работните групи по изпълнение на поставените задачи от програмата на асоциацията.

Беше обсъдено предложение списанието „Зъботехническа лаборатория“, да стане официален орган на БАЗ.

Comments are disabled