Уважаеми колеги,

На 05.08.2021 г., от 17:00 ч. на адрес: Стоматологична клиника, етаж 6,
се насрочва редовно заседание на РК на БАЗ Монтана. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

• Излъчване на администратор на РК
• Обсъждане на регистрациите на СМТЛ в РК
• Избиране на делегати на общото събрание на РК Монтана при квота 1:3
• Разглеждане на проекто документите, обсъждани на НС на УС на БАЗ, проведен на 25.06 в гр. Слънчев бряг
• Разни

Покана за събрание