Уважаеми колеги,

На основание прието решение на Национален Съвет на БАЗ ви информираме, че на 20.07.2021 г. РК на БАЗ Стара Загора ще проведе Събрание на членовете със следния дневен ред:

1.Финансов отчет
2.Информация за работата на БАЗ и посоките в които работи
3.Избор на делегати за Общо събрание на РК
4.Наболели проблеми за ценообразуване и нелегална конкуренция
5.Разни

Събитието ще се проведе в залата на читалище „Климент Охридски „ от 17:00 часа.

Покана за събрание