На 20.07.2021 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАЗ. Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:

  1. Приемане на становище за изменение и допълнение на Наредба №1 на министъра на здравеопазването.
  2. Приемане на Проектобюджет на БАЗ за 2021 г.
  3. Определяне на дата и дневен ред за свикване на Конгрес на БАЗ.
  4. Разни.

 

Протокол от заседание на УС на БАЗ – 20.07.2021 г.