Уважаеми колеги,

На 25.08.2021 г. от 15:00 часа в гр. Русе, ул. „Николаевска” № 66, ще се проведе общо събрание на РК на БАЗ – Русе със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за 2019г. и 2020г. на Управителния съвет (УС), Контролната комисия(КК) и Комисията по професионална етика(КПЕ) на РК на БАЗ – Русе.
2. Приемане отчетите за 2019г. и 2020г. на УС, КК и КПЕ и освобождаването на членовете им от отговорност.
3. Приемане оставката на Председателя на УС на РК на БАЗ – Русе и освобождаването му от отговорност.
4. Избор на нов председател на УС на РК на БАЗ – Русе, който да довърши мандата на досегашния председател.
5. Избор на делегати за конгреса на Българската асоциация на зъботехниците.
6. Разни.

Покана за събрание