Уважаеми колеги,

На основание чл. 25 т.1 от ЗСОМСААМСЗПФ се свиква събрание на РК на БАЗ- Габров, което ще се проведе на 23.08.21 г. от 17:00 ч. в стоматологията на ул. „Райчо Каролев“ 2, ет. 2

Дневен ред:

1. Промяна на Устава на РК на БАЗ – Габрово чл. 25 т.1 от закона и гл.6 Пар 1 от Устава.
2. Избиране на членове на общото събрание.
3. Запознаване и обсъждане на Проектоустава на БАЗ и други нормативни документи.
4. Избиране на делегати за извънредния конгрес.
5. Избиране на администратор за електронния регистър на регионалната колегия.
6. Доклад на контролната комисия – докладва Марина Иванова.
7. Доклад за дейността на УС на колегията.
8. Разни.