Уважаеми колеги,

На 11.12.2021г. от 12.00 часа в град София в парк хотел Москва ще се проведе заседание на Националния съвет.
Заседанието е свикано на основание на постъпило искане по Чл.12(5) от Устава на БАЗ. Обявен е дневен ред както следва:

12.00 Откриване
1. Анализ и оценка на проведения извънреден конгрес на БАЗ 04.09.2021.
Докладва Иван Бурджев
12.30-13.00
2. Доклад на дейността на УС на БАЗ за 2021 година.
Докладва Стоян Котев
13.00-13.15
3. Финансов доклад на дейността на УС на БАЗ за 2021 година.
Докладва Светлан Велев
13.15-14.00
4. Представяне на Проект за изменение и допълнение на Правилника за водене на Националният електронен регистър на членовете на БАЗ.
Представяне на план на работна група Информационни технологии, връзка и взаимодействие с регионалните организации на БАЗ.

Докладва Весислав Цветанов
14.00-14.30 кафе пауза
14.30-14.50
5. Приемане на образец на удостоверение за доброволно членство.
Докладва Георги Дулев
14.50-15.50
6. Представяне на план на работна група по оценка на нормативните актове, връзки с обществеността и институциите към УС на БАЗ. Оценка и анализ.
Докладва Стоян Котев
15.50-16.50
7. Представяне на доклад на работна група Образование към УС на БАЗ, за провеждане на продължаващото обучение на членовете на БАЗ.
Докладва Стоян Христов
16.50-17.30
8. Разни.

След приключването на заседанието ще се проведе Коледно парти в ресторант Панорама на парк хотел Москва.

Осигурени са нощувки на преференциални цени, както и възможността всеки правейки резервация, да си избере менюто за празничната вечеря.

Желаещите да се запишат за партито, могат да го направят директно в офиса или да се обърнат към регионалните си председатели.

Срок за записване 20 ноември (местата са ограничени)

 

* Мероприятията ще се проведат при строго спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България:

Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. (изм. със Заповед №РД-01-919 от 10.11.2021 г.)

32. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 17, може да не се прилагат при следните условия:

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/

мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

На място ще бъде осигурен медицински екип за бързи антигенни тестове.