0

Съкратен протокол от Втория редовен конгрес на БАЗ съгласно чл.11, ал.13. т.2 от Устава:

Протокол от Втори редовен конгрес на БАЗ

 

Устав на БАЗ:

Чл.11, ал.13. т.2(изм. с Решение от 04.09.2021г.) На всяко заседание на Конгреса на БАЗ се води
стенографски протокол и аудио-видео запис. В 14-дневен срок, след проведения Конгрес, се
изготвя пълен протокол от него, както и съкратен вариант на протокола, съдържащ само
взетите решения. Двата протокола се подписват и подпечатват от Председателя на БАЗ,
Главният секретар на БАЗ и протоколчика. Съкратеният протокол се изпраща на
регионалните колегии на БАЗ и се публикува на електронната страница на БАЗ.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *