0

Уважаеми колеги,
по повод на получените писма в няколко регионални колегии относно Отчетната кампания за лечебните и здравни заведения за 2022г. с искане управителните съвети да разпространят информацията до колегите, беше изработено и входирано писмо до директора на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ доц. Красимира Дикова:

УВАЖАЕМА ДОЦЕНТ ДИКОВА,

Във връзка със започналата отчетна кампания за подаване на годишни отчети за дейността на лечебните заведения през 2022 година, бихме искали да Ви обърнем внимание на следните факти:

Според чл. 18, ал. 2 на Закона за лечебните заведения в самостоятелната медико-техническа лаборатория се изработват медицински изделия, предписани от лекар по дентална медицина. В същото време има съществено разминаване между Приложение 1 за лекарите по дентална медицина и Приложение 1А за зъботехническите лаборатории.

Според изискванията на чл. 6, ал. 2 на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, БАЗ е създала и поддържа регистър на членовете си. Към настоящия момент регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се поддържа единствено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Като отчита изложените обстоятелства, УС на БАЗ предлага следното:

Да бъде създадена работна група с участието на експерти от НЦОЗА, БЗС и БАЗ, които да изработят еднакви Приложения 1 и 1А в частта протетика и ортодонтия.

Срокът за подаване на статистическите отчети от 15-ти февруари да бъде променен на 31-ви март.

Изработване на коректна координация между НЦОЗА и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ относно справките за редовните самостоятелни медико-технически лаборатории, която да обвърже редовността на управителите на лечебните заведения за извънболнична помощ, както и специалистите, работещи в тях, с актуални удостоверения по чл. 40, издадени от съсловните организации.

Беше инициирана и среща в НЦОЗА.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *