Уважаеми колеги,

Вчера 04.09.2023 г. следобед беше подписано споразумение между Министерството на здравеопазването и Българската асоциация на зъботехниците, относно започването на работата по изпълнение на Наредба Н-6 за функционирането на националната здравноинформациона система, според която след 01.01.2024 г. би следвало и зъботехниците да бъдат част от нея с медицинските изделия, които трябва да се записват в пациентското досие.

Въпросното споразумение не е обвързано с конкретни срокове, а е основа за последващата работа, която трябва да се случи в изпълнение на Закона за здравето и задължението на медицинските и немедицинските специалисти в лечебните заведения да събират здравната информация за конкретния пациент, за да може тя да е част от пациентското досие.

Тепърва предстоят срещи с технически отговорните лица в Министерството на здравеопазването и Информационно обслужване АД, за създаване на API протокол за работа между регистъра на БАЗ, и тази част системата НЗИС, която трябва да проверява валидността на УИН на колегите, след имплементацията на регистъра и ще валидира електронните им подписи, за да може медицинските изделия да бъдат поръчани коректно, и съответно подписани след тяхната изработка, за да се появят в досието на конкретния пациент, за когото са предназначени.

Това разбира се предполага технологично време, срещи, разговори, консултации и координации…

Предстои и започване на работа по Номенклатурата на медицинските изделия, които се изработват единствено и само в Самостоятелните медико-технически лаборатории по зъботехника.

Имаме достатъчно време тепърва да говорим относно Номенклатурата като продължи дискусията, която започнахме на заседанието на Националния съвет в София от 03.06.2023 г., на което беше избрана работна група относно НЗИС. Предстои групата да събере различни идеи която да предложи на регионалните председатели за споделяне и обсъждане.

Като следващ етап, вчера на срещата беше обсъдена и информационната кампания, която Министерството на здравеопазването иска да започне, за да може ние да информираме своевременно колегите, какво се иска от нас. Надяваме се това също да се случи в кратки срокове.

Използваме случая, да напомним на всички, които не са си извадили електронен подпис, че във всеки един офис в страната на Информационно обслужване АД, могат да го направят на преференциални цени срещу валидна членска карта.

Споразумение

КЕП за членовете на БАЗ