Уважаеми колеги,

На 11.11.2023 г. от 10.00 часа в град Сливен, в хотел „Национал Палас, зала „Максима“, се проведе заседание на Националния съвет на БАЗ.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Доклад на работна група НЗИС, относно проведени срещи разговори с български зъболекарски съюз и министерство на здравеопазването.

2. Обсъждане на предложения от министерство на здравеопазването първичен медицински документ „Направление за изработване на медицинско изделие по поръчка“.

3. Обсъждане на предложения за „Класификатор на медицински изделия изработени по поръчка в СМТЛ по зъботехника“.

4. Решение за изготвяне на искане за становище до НЗОК, МЗ и Здравна комисия, относно заплащането на медицинските изделия.

5. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение правилника за организация и работа на Националния регистър на БАЗ

6. Доклад на председателя на УС на БАЗ за текущото състояние на организацията и дейността на УС.

7. Доклад за числеността и финансовото състояние на организацията.

8. Разни.

Основните акценти в дискусията бяха свързани с НЗИС , участието в нея на зъботехниците, липсата на първични медицински документи и нуждата от изработване на класификатор на медицинските изделия изработвани в СМТЛ по зъботехника.

Беше взето решение за изготвяне на искане за становище до НЗОК, МЗ и Здравна комисия, относно заплащането на медицинските изделия.

Предложенията за „Направление“ и „Класификатор“ са качени в раздела Документи за обсъждане, за предстоящата работа по тях. Предложенията за тях се приемат на адрес nzis@baz.bg .