Уважаеми колеги,

Във връзка с гласуваните 3 мил.лева за изработване на тоталните протези, БЗС и НЗОК подписаха удължаване на срока за подписване на анекса към НРД за денталните дейности за 2023-2025 г. свързан с §22, а именно касаещ приемането на първичната медицинска документация. Тя включва преди всичко предложеното от НЗОК направление за изработване на медицинско изделие по поръчка, с което ще се осъществява запис от СМТЛ към НЗИС и отчитане на изработването на тоталните протези към НЗОК. Също така все още не е определена цената, която касата ще заплаща частично за изработката на протезите и цената, която ще доплащат пациентите.

Срокът за подписване на анекса е 01.07.2024. г., а изпълнението му трябва да започне от 01.08.2024 г.

На 12.06.2024 г. предстои среща между управителните съвети на БАЗ и БЗС в Бургас преди 22-рия научен конгрес на БЗС. На срещата БАЗ ще предложи да бъдат договорени и одобрени от двете страни параметрите на предстоящия анекс в частта касаеща документооборота и принципите на заплащане на протезите.

От БАЗ ще предложим и проект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с цел решаване на проблема с директното заплащане от НЗОК към СМТЛ.

До членовете

 

 

Comments are disabled