По повод подписаното споразумение между НЗОК и БЗС за удължаване на срока за подписване на §22 към анекса на НРД за дентални дейности 2024, до 02.07.2024 и влизането му от 01.08.2024, касаещи медицинските документи и документооборота по начина на възлагане и заплащането на тоталните протези от бюджета на НЗОК, Ус на БАЗ изпрати писмо до д-р Шарков – Председател на УС на БЗС с копие до д-р Сойтариев – Зам.-председател на УС на БЗС и
председател на комисия за изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО.

С текста на писмото може да се запознаете тук:

До д-р Шарков