Заседание на НС на БАЗ

Уважаеми колеги, На 03.06.2023 г. от 10.00 часа в град София, в учебната зала на Дентатехника, на адрес бул. „Андрей Ляпчев“ 66, 1799, ж.к. Младост 2 , се проведе заседание на Националния съвет на БАЗ. Основен акцент беше обсъждането на Наредба №Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система . Задълженията, […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


КЕП

За поредна година редовните членове на Асоциацията, могат да се снабдят с КЕП във всички офиси на „Информационно обслужване“ АД, срещу представяне на валидна членска карта. Oferta_BAZ 05-01-2023

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Втори редовен конгрес на БАЗ

Съкратен протокол от Втория редовен конгрес на БАЗ съгласно чл.11, ал.13. т.2 от Устава: Протокол от Втори редовен конгрес на БАЗ   Устав на БАЗ: Чл.11, ал.13. т.2(изм. с Решение от 04.09.2021г.) На всяко заседание на Конгреса на БАЗ се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В 14-дневен срок, след проведения Конгрес, се изготвя пълен […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


06 декември Свети Николай Чудотворец

Честит професионален празник колеги! Това което ни обединява е, че всички ние обичаме тази професия въпреки трудностите и несгодите. Нека така бъде и занапред. Св. Николай да закриля Вас и вашите семейства! Стоян Котев Председател на УС на БАЗ    

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕВтори редовен Конгрес на БАЗ

Уважаеми колеги, На 26.11.2022 година в град София, хотел Метрополитън се проведе Вторият редовен Конгрес на БАЗ. Направени бяха промени в Устава на БАЗ и беше избрано ново ръководство за следващия управленски мандат на Асоциацията. Бяха издигнати две кандидатури за председател, на Мелекпер Адем и на Стоян Котев. Двамата изложиха вижданията си относно целите и […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Втори редовен Конгрес на БАЗ

На основание чл.9 ал.1 от Устава на БАЗ на свое заседание проведено на 10 октомври 2022 г. УС на БАЗ взе решение Втория редовен конгрес на БАЗ да се проведе на 26 ноември 2022 г. от 10.00 ч. в зала София на хотел Метрополитън, на адрес бул.Цариградско шосе 64, София. Повече за дневния ред може […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 1-10 от 50 резултата