Втори редовен конгрес на БАЗ

Съкратен протокол от Втория редовен конгрес на БАЗ съгласно чл.11, ал.13. т.2 от Устава: Протокол от Втори редовен конгрес на БАЗ   Устав на БАЗ: Чл.11, ал.13. т.2(изм. с Решение от 04.09.2021г.) На всяко заседание на Конгреса на БАЗ се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В 14-дневен срок, след проведения Конгрес, се изготвя пълен […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


06 декември Свети Николай Чудотворец

Честит професионален празник колеги! Това което ни обединява е, че всички ние обичаме тази професия въпреки трудностите и несгодите. Нека така бъде и занапред. Св. Николай да закриля Вас и вашите семейства! Стоян Котев Председател на УС на БАЗ    

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕВтори редовен Конгрес на БАЗ

Уважаеми колеги, На 26.11.2022 година в град София, хотел Метрополитън се проведе Вторият редовен Конгрес на БАЗ. Направени бяха промени в Устава на БАЗ и беше избрано ново ръководство за следващия управленски мандат на Асоциацията. Бяха издигнати две кандидатури за председател, на Мелекпер Адем и на Стоян Котев. Двамата изложиха вижданията си относно целите и […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Втори редовен Конгрес на БАЗ

На основание чл.9 ал.1 от Устава на БАЗ на свое заседание проведено на 10 октомври 2022 г. УС на БАЗ взе решение Втория редовен конгрес на БАЗ да се проведе на 26 ноември 2022 г. от 10.00 ч. в зала София на хотел Метрополитън, на адрес бул.Цариградско шосе 64, София. Повече за дневния ред може […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Определена е датата за Втория редовен конгрес на БАЗ

Уважаеми колеги, на свое заседание проведено на 30.09.2022 г. Управителният съвет на БАЗ взе решение Вторият редовен конгрес на БАЗ да се проведе на 26.11.2022 г. в София. Мястото и дневният ред ще бъдат обявени допълнително. Беше решено документите , които трябва да се приемат на конгреса, както и предложенията за изменение и допълнение на […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


Заседание на Националният съвет на БАЗ

Уважаеми колеги, на 10.09.2022 г. в конферентната зала на хотел „Премиер“ Велико Търново се проведе заседание на НС на БАЗ. Заседанието се проведе при следният предварително обявен дневен ред: 1. Кратък анализ и оценка на текущото положение в Асоциацията през 2022 г. 2. Доклад за дейността на УС на БАЗ за 2022 г. и готовността […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 1-10 от 47 резултата