Излизане на първият брой на списание Зъботехническа лаборатория

Списанието Зъботехническа лаборатория е вече официален орган на Българската асоциация на зъботехниците. В първия брой информира членовете на асоциацията за работата на управителния съвет (УС), промените в законовата уредба, мероприятия организирани от БАЗ. Постижения в областта на зъботехниката и денталната медицина от световен и регионален мащаб.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 1 от 1 резултата