Провеждането на първият национален съвет в град София се съчета с откриване на централния офис. Бяха обсъдени и дискутирани правилата за добра зъботехническа практика.

Comments are disabled