Българската асоциация на зъботехниците организира, по своя инициатива, „Кръгла маса по проблеми свързани с нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането, като част от денталната медицина“.

Събитието ще се проведе на 02/10/2020 година от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Хилтън“. Във дискусията ще вземат участие представители на Българският зъболекарски съюз, Комисията по здравеопазване към НС, Министерство на здравеопазването, НЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Асоциацията на денталните дилъри и Пациентски организации.

Кръглата маса ще се проведе при стриктно спазване заповедите на МЗ във връзка с противоепидемичните мерки, затова е определена квота от организаторите по трима членове от организация.

Протокол от Кръгла маса – 02.10.2020 г.