Уважаеми колеги, във връзка с последната заповед на министъра на здравеопазването с която се ограничава провеждането на събрания, конгреси и други мероприятия, като председател на Управителния съвет на Българската Асоциация на Зъботехниците, отменям насроченото за провеждане на 21.11.2020 в гр. Пловдив, събрание на Националния съвет на БАЗ, както и предвиденият за провеждане през декември конгрес. Новите дати за провеждане на мероприятията ще бъдат обявени след решение на УС на БАЗ, при първа възможност и надявам се скорошно подобряване на епидемичната обстановка в България. До тогава бъдете здрави и се пазете вас и семействата ви!

Ваш: Иван Бурджев