Становище във връзка с предложения проектобюджет за здравната каса.

Уважаеми колеги,

Вчера се проведе открито заседание на трите парламентарни комисии, по бюджет, по здравеопазване и комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. Рано сутринта бяхме поканени да вземем участие в открито заседание на комисиите и да изкажем нашето становище във връзка с предложения проектобюджет за здравната каса. Тъй като много пъти както и в срещи със здравноосигурителната каса, така и на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване сме повдигали въпроса за финансирането на нашите медицински изделия ( по специално протезите) от бюджета на здравноосигурителната каса, написахме становище което го представихме днес пред трите комисии. Исканията бяха чути в пленарна зала както от председателите на комисиите така и от министри и много депутати. След това нашето становище беше депозирано за да може да влезне в доклада на комисиите като официален документ в който са отразени нашите искания. Предоставяме на вашето внимание становището:

СТАНОВИЩЕ