Уважаеми колеги,
На 26.11.2022 година в град София, хотел Метрополитън се проведе Вторият редовен Конгрес на БАЗ.
Направени бяха промени в Устава на БАЗ и беше избрано ново ръководство за следващия управленски мандат на Асоциацията.
Бяха издигнати две кандидатури за председател, на Мелекпер Адем и на Стоян Котев. Двамата изложиха вижданията си относно целите и начините за развитието на Асоциацията и отговориха на въпроси.

За нов председател на БАЗ беше избран Стоян Котев.

Останалите членове на УС са както следва:
Заместник председатели:
Гергана Цветилова и Стоян Христов.
Главен секретар:Георги Дулев
Членове:
Иванка Георгиева
Игнат Радулов
Илияна Динова
Мария Чотова
Минко Данчев

Контролна комисия в състав:
Председател Илия Донев
Заместник председател Люпчо Колевски
Членове:
Даниел Петров
Димитър Донев
Мартин Георгиев
Росица Петкова
Станимир Генев

Комисия по професионална етика:
Председател Илиана Йончева
Заместник председател Александър Савов
Членове:
Веселка Димитрова
Георги Георгиев
Петър Янев
Петя Георгиева
Цветелина Иванова

Повече подробности очаквайте в протокола.

Comments are disabled