За поредна година редовните членове на Асоциацията, могат да се снабдят с КЕП във всички офиси на „Информационно обслужване“ АД, срещу представяне на валидна членска карта.

Повече информация може да намерите в ценовото предложение: Oferta_BAZ_28-12-2023

Тук може да откриете офисите на „Информационно обслужване“ АД

Comments are disabled