Уважаеми колеги,

На 20-ти февруари 2024 г. бе подписан анекса към националния рамков договор за дентални дейности във връзка с гласувания бюджет на НЗОК за 2024 година.

В настоящият анекс са отразени предвидените 3 милиона лв. за изработване на зъбните протези от зъботехниците.

Официалната информация, която може да потвърдим към момента след вчерашната среща с ръководството на НЗОК на този етап включва:

1. Сумата от 60,75 лв., която е записана в анекса представлява разпределението на целевия бюджет от 3 милиона лв. спрямо изработените и отчетените зъбни протези от лекарите по дентална медицина за 2023 година. Също така тя представлява частично плащане от страна на националната здравноосигурителна каса за зъбните протези.

2. До 01.05.2024 година няма да започне усвояването на тези пари, тъй като е необходимо да се изчисли и договори доплащането от страна на пациента за крайната цена на зъбната протеза изработвана от зъботехниците.

3. Следва пописването на нов Анекс до 31-ви април 2024 година, в който окончателно ще бъде вписана сумата за доплащане от страна на пациента за зъбната протеза за да може да се знае крайната цена, която трябва да плати пациента за изработване на протезата.

Влизането ни в бюджета на НЗОК и заплащането на зъбните протези е прецедент, който няма аналог по отношение на други дейности и плащания от страна НЗОК. Следва много съвместна работа с институциите за да може да се изпълни по законов и административен ред процедурата по заплащане, така че тя да бъде в полза на зъботехниците.

Този процес ще отнеме време, тъй като е свързан с законодателни и нормативни промени. Обсъждането на тези промени текат в момента между министерство на здравеопазването, НЗОК, Български зъболекарски съюз и Българската асоциация на зъботехниците.

С настоящото обръщение искаме да кажем на всички колеги зъботехници, че единствено вярна е официалната информация, която излиза от името на УС на БАЗ.

С уважение:

Стоян Котев /подпис/

Георги Дулев /подпис/

Гергана Цветилова /подпис/

Стоян Христов /подпис/

Иванка Георгиева /подпис/

Игнат Радулов /подпис/

Илияна Динова /подпис/

Мария Чотова /подпис/

Минко Данчев /подпис/

До членоветена БАЗ

Comments are disabled