Уважаеми колеги,
Във връзка с решение на управителния съвет за изготвяне на становище относно публикувания Проект на Наредба за изменение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури на сайта на министерския съвет за обществени консултации, и по повод поетия ангажимент да бъде изготвено до днес, съгласувано с НС на БАЗ и входирано в министерството на здравеопазването, Ви представяме пълния текст на документа:

Становище за Наредба №42

 

 

 

Comments are disabled