Отчетната кампания за лечебните и здравни заведения за 2022г.

Уважаеми колеги, по повод на получените писма в няколко регионални колегии относно Отчетната кампания за лечебните и здравни заведения за 2022г. с искане управителните съвети да разпространят информацията до колегите, беше изработено и входирано писмо до директора на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ доц. Красимира Дикова: УВАЖАЕМА ДОЦЕНТ ДИКОВА, Във връзка със започналата […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Заседание на УС на БАЗ

На 04.01.2023 г. се проведе заседание на УС на БАЗ. Основни акценти в него бяха: На 14.01.2023 г. от 12:30 ч. в Русе да бъде проведено заседание на УС ,като потвърдили участие са регионалните председатели на Русе, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Велико Търново, Ловеч, Плевен и Габрово; На 21.01.2023 г. от 13:00 ч. да бъде […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Втори редовен конгрес на БАЗ

Съкратен протокол от Втория редовен конгрес на БАЗ съгласно чл.11, ал.13. т.2 от Устава: Протокол от Втори редовен конгрес на БАЗ   Устав на БАЗ: Чл.11, ал.13. т.2(изм. с Решение от 04.09.2021г.) На всяко заседание на Конгреса на БАЗ се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В 14-дневен срок, след проведения Конгрес, се изготвя пълен […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


06 декември Свети Николай Чудотворец

Честит професионален празник колеги! Това което ни обединява е, че всички ние обичаме тази професия въпреки трудностите и несгодите. Нека така бъде и занапред. Св. Николай да закриля Вас и вашите семейства! Стоян Котев Председател на УС на БАЗ    

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Втори редовен Конгрес на БАЗ

Уважаеми колеги, На 26.11.2022 година в град София, хотел Метрополитън се проведе Вторият редовен Конгрес на БАЗ. Направени бяха промени в Устава на БАЗ и беше избрано ново ръководство за следващия управленски мандат на Асоциацията. Бяха издигнати две кандидатури за председател, на Мелекпер Адем и на Стоян Котев. Двамата изложиха вижданията си относно целите и […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Втори редовен Конгрес на БАЗ

На основание чл.9 ал.1 от Устава на БАЗ на свое заседание проведено на 10 октомври 2022 г. УС на БАЗ взе решение Втория редовен конгрес на БАЗ да се проведе на 26 ноември 2022 г. от 10.00 ч. в зала София на хотел Метрополитън, на адрес бул.Цариградско шосе 64, София. Повече за дневния ред може […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 1-10 от 20 резултата