АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА Българска Асоциация на Зъботехниците ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ НА
Animated Icon

Образование

Изучаване на една от най-иновативните и бързо развиващи се професии в здравеопазването с бързо нарастващ дял на дигиталните процеси в нея.

Animated Icon

Членство

Участие в запазване традициите на зъботехническото сдружаване в България и подпомагане развитието на Българската асоциация на зъботехниците като основен гарант за професионалното израстване и успешна реализация на всички практикуващи зъботехници, както и за качеството на зъбопротезното лечение в България.

Animated Icon

Професионализъм

Умело и отговорно извършване на зъботехническите дейности в екип с колегите си, зъботехници и дентални лекари, влагайки творчество в полза на пациента и реализирайки вложените усилия за образование и развитие на професионалните умения.

Цели на организацията

  • Да създава и води електронни регистри на членовете.
  • Да определя правилата за издаване на сертификати за квалификацията по професията.
  • Да приема кодекси за професионална етика и да следи за тяхното спазване.
  • Да приема и предлага на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ промени в действащия стандарт по Зъботехника, свързани с навлизането на нови технологии и дигитални процеси.
  • Да организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на членовете на асоциацията определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение.
  • Да подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията.
Начало
КАК РАБОТИМ

Нашата стратегия

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Изпратете ни съобщение