0

На 11.12.2021г. от 12.00 часа в град София в парк хотел Москва се проведе поредното заседание на Националния съвет на БАЗ.
То беше свикано на основание на постъпило искане по Чл.12(5) от Устава на БАЗ и на него присъстваха повечето от членовете му, както и гости от различни колегии.

протече пи следния дневен ред :
Откриване
1. Анализ и оценка на проведения извънреден конгрес на БАЗ 04.09.2021.
Докладва Иван Бурджев
2. Доклад на дейността на УС на БАЗ за 2021 година.
Докладва Стоян Котев
3. Финансов доклад на дейността на УС на БАЗ за 2021 година.
Докладва Светлан Велев
4. Представяне на Проект за изменение и допълнение на Правилника за водене на Националният електронен регистър на членовете на БАЗ.
Представяне на план на работна група Информационни технологии, връзка и взаимодействие с регионалните организации на БАЗ.

Докладва Весислав Цветанов
5. Приемане на образец на удостоверение за доброволно членство.
Докладва Георги Дулев
6. Представяне на план на работна група по оценка на нормативните актове, връзки с обществеността и институциите към УС на БАЗ. Оценка и анализ.
Докладва Стоян Котев
7. Представяне на доклад на работна група Образование към УС на БАЗ, за провеждане на продължаващото обучение на членовете на БАЗ.
Докладва Стоян Христов
8. Разни.

В срок бяха постъпили предложения за обсъждане и промяна в правилниците за устройството и дейността на НС, КК и КПЕ, както и предложение за приемане на правилник за дейността на НСК, които бяха включени, докладвани и обсъдени в точка Разни.

Повече за протичане на заседанието може да разберете в протокола от него.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *