Отчетната кампания за лечебните и здравни заведения за 2022г.

Уважаеми колеги, по повод на получените писма в няколко регионални колегии относно Отчетната кампания за лечебните и здравни заведения за 2022г. с искане управителните съвети да разпространят информацията до колегите, беше изработено и входирано писмо до директора на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ доц. Красимира Дикова: УВАЖАЕМА ДОЦЕНТ ДИКОВА, Във връзка със започналата […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Заседание на УС на БАЗ

На 04.01.2023 г. се проведе заседание на УС на БАЗ. Основни акценти в него бяха: На 14.01.2023 г. от 12:30 ч. в Русе да бъде проведено заседание на УС ,като потвърдили участие са регионалните председатели на Русе, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Велико Търново, Ловеч, Плевен и Габрово; На 21.01.2023 г. от 13:00 ч. да бъде […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Втори редовен конгрес на БАЗ

Съкратен протокол от Втория редовен конгрес на БАЗ съгласно чл.11, ал.13. т.2 от Устава: Протокол от Втори редовен конгрес на БАЗ   Устав на БАЗ: Чл.11, ал.13. т.2(изм. с Решение от 04.09.2021г.) На всяко заседание на Конгреса на БАЗ се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В 14-дневен срок, след проведения Конгрес, се изготвя пълен […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


06 декември Свети Николай Чудотворец

Честит професионален празник колеги! Това което ни обединява е, че всички ние обичаме тази професия въпреки трудностите и несгодите. Нека така бъде и занапред. Св. Николай да закриля Вас и вашите семейства! Стоян Котев Председател на УС на БАЗ    

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Втори редовен Конгрес на БАЗ

Уважаеми колеги, На 26.11.2022 година в град София, хотел Метрополитън се проведе Вторият редовен Конгрес на БАЗ. Направени бяха промени в Устава на БАЗ и беше избрано ново ръководство за следващия управленски мандат на Асоциацията. Бяха издигнати две кандидатури за председател, на Мелекпер Адем и на Стоян Котев. Двамата изложиха вижданията си относно целите и […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 1-10 от 55 резултата