Излизане на първият брой на списание Зъботехническа лаборатория

Списанието Зъботехническа лаборатория е вече официален орган на Българската асоциация на зъботехниците. В първия брой информира членовете на асоциацията за работата на управителния съвет (УС), промените в законовата уредба, мероприятия организирани от БАЗ. Постижения в областта на зъботехниката и денталната медицина от световен и регионален мащаб.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


Първи национален събор в гр. Копривщица

След водосвет по случай патронния празник на зъботехниците Св. Николай беше осветено знамето на първото сдружение на зъботехниците през 1911 година, дарено на асоциацията от Петър Бонев. На следващият ден в читалището на гр. Копривщица се проведе работна среща на участниците в националния събор.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Провеждане на национален съвет град Стара Загора

В хотел Марица Палас Стара Загора се състоя следващия национален съвет на БАЗ. Бяха приети правилата за добра зъботехническа практика, програма за работа на ръководството и комисиите. Бяха създадени работни групи за изпълнение на задачите от програмата на БАЗ.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ


Откриване на централен офис град София

На откриването на централен офис София на ул. „Бачо Киро“ №39 присъстваха членове на регионалните колегии. Офисът е с представителна функция на асоциацията локацията има и друга символика – сградата е била дом на един от първите дипломирани зъболекари, д-р Елмазов. Офисът се споделя от Ръководството на националния съвет и Софийската регионална колегия. Локацията е […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Първи национален съвет гр. Габрово

Първият национален съвет в гр. Габрово се проведе в конферентната зала на хотел Балкан. В разширеното събрание на националният съвет, в което взеха участие и членовете на комисиите, председателят Иван Бурджев начерта основните цели и задачи пред асоциацията. Бяха приети план и срокове за регистрация на регионалните колегии.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Учредителен конгрес на БАЗ

Учредителен конгрес на БАЗ

Учредителният конгрес на БАЗ се състоя в аулата на болница Света Екатерина. Присъстваха представители на МЗ. Водещ беше зам. министър Бойко Пенков. Участници в конгреса от всички региони на регионалните колегии общо 148 делегата от цялата страна. Приветствие поднесе д-р Даниела Даридкова, председател на здравната комисия към парламента. Беше предложен и избран устав, етичен кодекс […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Провеждане на учредителните събрания на регионалните колегии от 02/02/2019 до 31/03/2019

В следствие на предходните и заключителни разпоредби на закона РЗИ свикаха и проведоха учредителни събрания в 28 региона, на които бяха избрани ръководства на Регионалните колегии и делегати за националния конгрес.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Публикуване в държавен вестник за създаване на асоциацията в ЗСОМСААМСЗПФ

След дълги години се създаде възможност за създаване на съсловна организация на БАЗ чрез регламентиране в закона ЗСОМСААМСЗЛФ, публикувано в държавен вестник. Зъботехниката влезе в групата на регулираните професии.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 31-40 от 40 резултата