Първи национален съвет гр. Габрово

Първият национален съвет в гр. Габрово се проведе в конферентната зала на хотел Балкан. В разширеното събрание на националният съвет, в което взеха участие и членовете на комисиите, председателят Иван Бурджев начерта основните цели и задачи пред асоциацията. Бяха приети план и срокове за регистрация на регионалните колегии.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Учредителен конгрес на БАЗ

Учредителен конгрес на БАЗ

Учредителният конгрес на БАЗ се състоя в аулата на болница Света Екатерина. Присъстваха представители на МЗ. Водещ беше зам. министър Бойко Пенков. Участници в конгреса от всички региони на регионалните колегии общо 148 делегата от цялата страна. Приветствие поднесе д-р Даниела Даридкова, председател на здравната комисия към парламента. Беше предложен и избран устав, етичен кодекс […]

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Провеждане на учредителните събрания на регионалните колегии от 02/02/2019 до 31/03/2019

В следствие на предходните и заключителни разпоредби на закона РЗИ свикаха и проведоха учредителни събрания в 28 региона, на които бяха избрани ръководства на Регионалните колегии и делегати за националния конгрес.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Публикуване в държавен вестник за създаване на асоциацията в ЗСОМСААМСЗПФ

След дълги години се създаде възможност за създаване на съсловна организация на БАЗ чрез регламентиране в закона ЗСОМСААМСЗЛФ, публикувано в държавен вестник. Зъботехниката влезе в групата на регулираните професии.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Показване на 61-64 от 64 резултата